งานสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อ :  ประมวลภาพตรวจสุขภาพประจำปี 2555
รายละเอียด :   

 http://www.hss.kmutt.ac.th/gallery.php

ประมวลภาพตรวจสุขภาพประจำปี 2555
21/08/2555

 

งานพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
บางมด โทร:02-470-8440-5 บางขุนเทียน โทร: 02-4523452 ต่อ 7030
Design by Solunar365.com